logo

ALGEMENE VOORWAARDEN 

HYPNOSE CENTRUM UTRECHT

Voorwaarden Aangaande Sessie

Hypnose Centrum Utrecht heeft als doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet

Hypnose Centrum Utrecht verbindt zich ertoe alle kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af, als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose.

Sessieduur

De prijzen zijn per sessie, niet per uur. De meeste sessies nemen 60 tot 90 minuten in beslag.

Betaling

Betaling gebeurt ter plaatse voorafgaand aan de sessie en er kan per pin of gepast contant betaald worden.

Afspraak verplaatsen

Wanneer u een afspraak verplaatst ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer u een afspraak verplaatst binnen de 48 uur voorafgaand op die afspraak, gaat het eigenlijk om een annulering + een nieuwe afspraak. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.

Afspraak annuleren

Wanneer u een afspraak annuleert ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer u een afspraak annuleert binnen de 48 uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht en dient dus betaald te worden. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.

Een afspraak kunt u telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken of berichtje te sturen).
Niet komen opdagen/afwezig op eerste afspraak
Wie op een eerste afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt niet zomaar een nieuwe afspraak. Vervolgafspraken worden dan geannuleerd en de volledige eerste sessie wordt in rekening gebracht ter betaling.

Geen medische diensten

De hypnotiseur van Hypnose Centrum Utrecht is geen arts, psychiater, psychoog of diëtist. Er worden dus geen medische diagnoses gesteld en er worden geen geneesmiddelen voorgeschreven. Er worden geen medische diensten of voedingsadviezen gegeven en er wordt geen klinische psychologie of psychotherapie uitgevoerd. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op het métier van de hypnotherapie en hypnosetherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Gemiddeld wordt 80% van cliënten in 1 sessie geholpen. De overige 20% van de cliënten is gebaart bij 2 sessies of meer. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting

Hypnose Centrum Utrecht behaalt schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie en hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut/hypnotiseur. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doet Hypnose Centrum Utrecht haar werk correct, en worden de juiste suggesties gegeven, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie en hypnose is een mentaal proces, en Hypnose Centrum Utrecht kan alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.
Het maken van een afspraak betekent automatisch de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

De voorwaarden zoals vermeld in de lesstof gelden ten alle tijden. Hypnose Centrum Utrecht is niet aansprakelijk voor enige schade/ letsel toegebracht door een cursist van Hypnose Centrum Utrecht.

Alle lesstof tijdens de opleidingen en Masterclasses is eigendom van Hypnose Centrum Utrecht. Alle per email toegestuurde lesstof en powerpoint presentaties zijn eigendom van Hypnose Centrum Flevoland. Niets van het leermateriaal mag worden verspreid naar anderen dan de cursist van Hypnose Centrum Flevoland of worden gekopieerd.

Contact informatie


Peppelkade 48
3992 AK Houten

info@hypnosecentrumutrecht.nl06 39142366
logo
logo
logo
Built by MDDD © 2024